Rudolf Steiner

Hans Stolp
Uitgeverij Ankh Hermes, april 2020
Hardcover, 259 blz.
Prijs € 16,50 (E-book € 9,99)
ISBN 9789020216509
ISBN 9789020216516 (E-book)

Stichter van een nieuwe cultuur

Een boek dat zeer de moeite waard is, zeker voor complementair zorgverleners. Want Rudolf Steiner introduceerde al een eeuw geleden een andere kijk op de toen gangbare geneeskunde. Daarbij opende hij velen de ogen voor een natuurlijke(r) leefwijze. In meerdere opzichten. Hij was de grondlegger van onder andere de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofie. Stolp noemt hem een ‘verlicht’ mens die zijn tijd heel ver vooruit was. Steiners invloed op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg zoals we die nu kennen, is onbetwist. Je zou kunnen zeggen dat hij in zijn tijd al bezig was met een vorm van integratieve geneeskunde.
De hoogbegaafde Steiner werd in 1861 in Oostenrijk geboren. Als kind al voelde hij zich sterk verbonden met de natuur. Eenzaamheid kenmerkt zijn jeugd, vooral omdat hij helderziend was en zijn omgeving totaal geen begrip had voor die gaven. Toen hij wat ouder was, kwam hij in contact met het werk van Goethe. Zijn bewondering voor deze grote schrijver en denker uitte hij met de bouw van het Goetheanum, een bijzonder vormgegeven gebouw waarin hij een antroposofisch centrum stichtte. Tegenstanders van Steiner vernietigden het eerste bouwwerk daarvan. Een gebeurtenis die zo’n enorme impact op hem had, dat hij die nooit helemaal te boven is gekomen. Na die tijd werd zijn gezondheid steeds zwakker. In 1925 overleed hij in Zwitserland.
Hans Stolp is erin geslaagd een verhaal te schrijven dat de lezer helemaal meeneemt in de mystiek rond het wezen van Rudolf Steiner, de invalshoek van deze biografie. Hij geeft veel aandacht aan Steiners psyche en probeert te doorgronden wat deze bijzondere man bewoog om een nieuwe cultuur neer te zetten. Voordat hij dit boek schreef, heeft hij ongetwijfeld veel onderzoek gedaan. Het eindresultaat mag er zijn.

(RT)

<-- Terug naar boekenboom