Dementie voorkomen en behandelen

Datum Tijd Locatie Kosten
10-04-19 10.00 - 16.30 Evenwijs, Balk VOL

 

Praktijktraining
Dementie voorkomen en behandelen

Docent: Erik Schut

Dementie is de grote angst van iedere oudere: “Als mijn hersenen het maar blijven doen” is een veelgehoorde opmerking. Met de toenemende vergrijzing wordt dementie een steeds groter probleem. Maar ook op relatief jongere leeftijd komt deze aandoening steeds vaker voor.
Dementie is een paraplubegrip waaronder verschillende ziektebeelden vallen. Het meest voorkomende is Alzheimer, maar ook vasculaire dementie, Lewy body dementie, ziekte van Pick en vergevorderde Parkinson vallen hieronder.

De nadruk van onderzoek ligt vooral op Alzheimer, maar helaas is het nog steeds niet gelukt om zelfs maar een medicijn te vinden dat de symptomen echt vermindert, laat staan de ziekte kan genezen. De laatste maanden zien we dat de zoektocht naar een medicijn steeds vaker wordt opgegeven omdat de tot nu toe gedane investeringen nagenoeg niets hebben opgeleverd.
Toch is er ook goed nieuws. Steeds vaker blijkt dat dementie en Alzheimer ziekten zijn die met leefstijl te maken hebben. Ook wordt steeds duidelijker dat er geen enkelvoudige oorzaak voor deze groep ziekten is aan te wijzen. Volgens Alzheimer-onderzoeker Dale Bredeson is het een huis met 46 lekkages en is het zoeken naar een magic bullit een vruchteloze bezigheid. Met andere woorden: er is niet één oorzaak voor Alzheimer en dementie, maar bij iemand met deze problematiek zijn er veel problemen die samenkomen.
In zijn kliniek is dr. Bredeson zijn Alzheimer-patiënten daarom anders gaan behandelen. Hij pakt alle factoren die van invloed zijn op het ontstaan van Alzheimer tegelijktijdig aan. Een zwaar behandeltraject, maar met spectaculaire resultaten. Voeding (ketogeen dieet), beweging, stress, regulering van het immuunsysteem, herstel van de mitochondriale functie, detox, slaapherstel, herstel van de nutritionele balans, alles wordt meegenomen bij de behandeling. En wat zien we: mensen worden beter, gaan weer normaal functioneren en kunnen hun werk weer oppakken. Er lijkt wel een point of no return te zijn, maar zelfs dan ziet hij stabilisering en kleine verbeteringen. We kunnen dus zeggen dat dementie en Alzheimer niet alleen te voorkomen zijn maar mogelijk zelfs te genezen.

Tijdens deze praktijktraining gaan we kijken wat de belangrijkste oorzaken zijn voor het ontstaan van deze ziektes, wat we preventief kunnen doen en wat de mogelijke behandelstrategieën zijn. Gebruikmakend van de inzichten uit de Functional Medicine en de kPNI wordt een programma gepresenteerd dat zowel preventief als curatief kan werken.

Inclusief lunch.

Accreditatie bij NWP (3 punten licentie Natuurgeneeskunde), NVVM, VVET, MBOG (orthomoleculair 4/algemeen medisch 1) en KTNO (K10051).

<-- Terug