Genen en gezondheid livestream

Datum Tijd Locatie Kosten
21-10-22 09.30 - 16.30 LIVESTREAM € 47,50
21-10-22 09.30 - 16.30 Verhuurleslocatie Nijmegen, Nijmegen € 65,00 ex BTW

Praktijktraining livestream
Genen en gezondheid

Docent: Eveline van der Wel

Genetica en DNA-analyse, een introductie

Nog niet zo heel lang geleden is het DNA van de mens in kaart gebracht. Sindsdien kan er nog gerichter onderzoek worden gedaan naar de relaties tussen genen en ziekten. Daardoor komen er meer en meer interessante inzichten beschikbaar die ook voor de medische praktijk van belang zijn. Er wordt in het reguliere veld nog weinig mee gedaan en dat is een gemiste kans, want er is al veel bekend. En deze kennis heeft invloed op inzichten in en behandeling van gezondheidsklachten waarbij men vastloopt in het medische circuit.

Tijdens deze praktijktraining zal worden ingegaan op diverse aspecten van genetisch testen. Er wordt stilgestaan bij begrippen als gen, SNP en mutatie en bij de invloed van epigenetica, nurture en nature, toxinen, virussen en vaccins op de genen en de genetische expressie.
Ook wordt verder ingegaan op de impact van DNA-wijzigingen. Welke zijn wel en niet van belang, welke conclusies kun je eraan verbinden? Wat is het verschil in kwaliteit tussen de diverse aanbieders van DNA-profielen?

Ten slotte worden de pijlers van een gezonde homeostase in combinatie met bekende genetische variaties besproken. De vele variatiemogelijkheden worden overzichtelijk en in een samenhangend overzicht gepresenteerd. Dat helpt om deze complexe en zich snel ontwikkelende materie begrijpelijk te houden.
Aan de hand van diverse casussen zal de materie verder worden uitgediept met de bijbehorende (orthomoleculaire) interventiemogelijkheden.

Deze dag is met name bedoeld voor artsen en therapeuten die graag willen weten welke mogelijkheden DNA-analyse biedt voor hun praktijk.

Inclusief lunch (indien op locatie)

Accreditatie bij MBOG (5 medische punten en 1 orthomoleculair), NWP en KTNO (K12315).

<-- Terug