Maagcorrectie, hoe nu verder?

Datum Tijd Locatie Kosten
17-02-21 09.30 - 16.30 Amershof, Amersfoort € 57,50

Praktijktraining
Maagcorrectie, hoe nu verder?

Docent: Dorothé Lueb

Bariatrie is een tak van geneeskunde die zich bezighoudt met de oorzaken, preventie en behandeling van obesitas. Bariatrische chirurgie behelst alle operaties die tot doel hebben gewicht te verminderen.
Een maag-darm correctie voor het terugbrengen van overgewicht is in de eerste plaats bedoeld voor personen met morbide obesitas en is grofweg in te delen in twee soorten ingrepen: de restrictieve en de malabsorptieve operatie. Een restrictieve operatie heeft tot doel de voedselinname te beperken en een malabsorptieve operatie moet ervoor zorgen dat het voedsel minder wordt verteerd.

In eerste instantie is het effect van bovengenoemde ingrepen duidelijk zichtbaar: er treedt (soms een behoorlijk) gewichtsverlies op. Aangezien dat het doel is, is men daar in de regel uitermate tevreden over. Helaas is dat niet altijd blijvend en kunnen er ook fysieke problemen voortvloeien uit deze ingrepen, die uiteindelijk weer voor andere gezondheidsklachten zorgen.

Tijdens deze praktijktraining kijken we naar de verschillende ingrepen en op welke manier ze diverse lichaamsfuncties beïnvloeden. Wat betekent dit voor het (normale) verteringsproces? Soms veel, soms weinig. Wat zijn de knelpunten, wat zijn de gevolgen op lange termijn? Waar kunnen we rekening mee houden? Hoe een en ander te omzeilen of te voorkomen is en hoe tekorten zijn aan te vullen. Wat functioneel is en wat geen zoden aan de dijk zet.

Inclusief lunch.

Accreditatie bij NWP, NVVM, MBOG (4 pnt. medisch/algemeen; 2 pnt. orthomoleculair) en KTNO (K11447).

<-- Terug