Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VitEducatief en de deelnemer aan een door VitEducatief georganiseerde een- of meerdaagse educatieve activiteit (‘de cursist’).

Artikel 2 – Aanmelden en inschrijving

 • Aanmelding voor een educatieve activiteit is mogelijk per digitaal aanmeldingsformulier.
 • Na aanmelding ontvangt de cursist een e-mail als bewijs van inschrijving.
 • Toelating tot een activiteit geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijving.
 • Elke inschrijving is strikt persoonsgebonden.

Artikel 3 – Kosten en betaling

 • Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 • Koffie, thee en eventueel lunch zijn bij de prijs inbegrepen in het geval van een activiteit op een van de trainingslocaties.
 • De verschuldigde kosten dienen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan.

Artikel 4 – Lesmateriaal

 • De lesmaterialen die voor aanvang en/of tijdens de activiteit worden verstrekt zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 • Het verkopen, het geheel of gedeeltelijk overnemen en/of het ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is niet toegestaan.
 • Het auteurs- en publicatierecht ligt bij VitEducatief.

Artikel 5 – Annulering of verzuim

 • Annulering van deelname aan een activiteit kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail) geschieden.
 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van een een- of tweedaagse bijscholingsactiviteit wordt restitutie verleend.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van een een- of tweedaagse scholing wordt geen restitutie verleend, tenzij er naar het oordeel van VitEducatief sprake is van aantoonbare overmacht.
 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van een meerdaagse cursus of opleiding wordt restitutie verleend minus 10% van de totale opleidingskosten.
 • Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van een meerdaagse cursus of opleiding wordt geen restitutie verleend, tenzij er naar het oordeel van VitEducatief sprake is van aantoonbare overmacht. In dat geval kan worden besloten tot gedeeltelijke of gehele restitutie van de opleidingskosten.
 • Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van de opleidingskosten. In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering worden gemaakt. Dit is ter beoordeling van VitEducatief.

Artikel 6 – Wijzigingen

 • Bij een naar het oordeel van VitEducatief te gering aantal inschrijvingen voor een activiteit wordt deze afgelast. Degenen die zich voor de activiteit hebben ingeschreven worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 week voor de geplande aanvang, in kennis gesteld van de afgelasting.
 • VitEducatief behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte van een docent, wijzigingen aan te brengen in het vooraf aangekondigde programma.

Artikel 7 – Deelnamecertificaat

 • Na afloop van een eendaagse bijscholing ontvangt de cursist een deelnamecertificaat.
 • Na afloop van een meerdaagse bijscholing of cursus ontvangt de cursist een deelnamecertificaat, mits hij of zij minimaal 80% van de lessen heeft bijgewoond.
 • Na afloop van een meerdaagse opleidingsmodule ontvangt de cursist een deelnamecertificaat, mits alle thuiswerkopdrachten op tijd zijn ingeleverd en met een voldoende of meer zijn beoordeeld én hij of zij ten minste 80% van de lestijden aanwezig is geweest.

VitEducatief 2020