Hart & Hormonen

Janneke Wittekoek en Dorenda van Dijken
Uitgeverij Lucht, oktober 2020
Paperback, 167 blz.
Prijs € 20,00 (Ebook € 9,99)
ISBN 9789492798787
ISBN 9789492798831 (E-book)

Fit de overgang in

Begin jong met gezond oud worden. Dat is centrale boodschap van deze paperback. Een toegankelijk geschreven boek en een prettig leesbare waarschuwing met zorgvuldige uitleg en onderbouwing. De belangrijkste doelgroep bestaat uit vrouwen van rond de 40. Nog altijd zijn veel mensen, en dus ook vrouwen, totaal niet bezig met hun gezondheid. Zeker als hun lichaam ongezonde uitspattingen nog soepeltjes lijkt op te kunnen vangen. In het algemeen is dat het geval voordat vrouwen in de overgang komen. Het hormoon oestrogeen beschermt het lichaam tegen hart- en vaatziekten omdat het de elasticiteit van hart en bloedvaten in stand houdt. Ook voorkomt het dat de bloeddruk en de LDL-cholesterolwaardes stijgen. Een situatie die rond het vijftigste levensjaar verandert omdat na de overgang het lichaam hormonaal anders begint te functioneren. Overigens een heel natuurlijke gang van zaken. Echter, als je er ongezonde leef- en voedingsgewoonten op na houdt, word je kwetsbaarder voor aandoeningen.

Die komen uitgebreid aan bod: verschillende typische en atypische overgangsklachten passeren de revue. Behalve duidelijke uitleg over wat er in het vrouwenlichaam gebeurt tijdens de overgang en de relatie met hart- en vaatziekten, krijgt de lezer veel waardevolle tips. Ook aan de lay-out is veel zorg en aandacht besteed. Tips staan apart met een rood kleurtje vermeld. Ook de pagina’s met speciale adviezen zijn gekleurd, ze gaan over stressreductie, voeding en bewegen. Twee pagina’s zijn gewijd aan een work-out van tien minuten per dag om te werken aan spierkracht en conditie. Een ander hoofdstuk gaat over risicofactoren en hoe je die kan veranderen. Daarbij maken de schrijfsters onderscheid in beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare. De eerste hebben alles te maken met leefstijl, de laatste gaan over leeftijd, erfelijke aanleg en etniciteit. Zoals je mag verwachten, benadrukken de schrijfsters de gevaren van roken, alcohol, overgewicht en hoge bloeddruk. Voor veel mensen zijn dat misschien open deuren, maar die kunnen niet vaak genoeg worden ingetrapt. Handig zijn de staatjes in datzelfde hoofdstuk die een overzicht geven van bloeddruk-, cholesterol- en bloedsuikerwaarden.

Ook spreekt aan dat beide artsen verband leggen tussen emoties en het lichaam. Zo stellen ze dat depressie, chronisch emotionele stress en acute stress verbonden zijn met het acute infarct. Oftewel het ‘gebroken hart syndroom’ dat vrijwel alleen voorkomt bij vrouwen. Ondanks dat is het boek toch over het algemeen erg vanuit een regulier geneeskundige invalshoek geschreven. Misschien heel logisch, aangezien beide artsen daar werkzaam zijn. Dorenda van Dijken is gynaecoloog en Janneke Wittekoek is cardioloog. Zo waarschuwen ze de lezer om je ‘niet gek te laten maken door angst voor hormoontherapie’ en raden ze als calciumbron een bepaalde hoeveelheid zuivel aan. Je zal dus ook geen orthomoleculaire adviezen aantreffen. Desondanks is de invloed van natuurlijke geneeskunde toch merkbaar in de aandacht voor leefstijl. Wat zich gelukkig uiteraard niet tot alleen dit boek beperkt. Die trend wordt zichtbaar in meer delen van de gangbare medische wereld, een ‘cultuur’omslag die optimistisch stemt.

(RT)

<-- Terug naar boekenboom