Burn-out en de darm

Burn-out en de darm

Data Tijd Locatie Kosten ex BTW
06-06-24 13.30 - 16.30 Online € 45,00

Aanmelden

 

Nieuw

online studiemiddag

Burn-out en de darm

Docent: Dorte Kramers

Er is een sterke band en wederzijdse invloed tussen darm, brein en bijnieren. Deze ‘as’ wordt gevormd door neurotransmitters, hormonen en andere bioactieve stoffen. Chronische uitputting, of een mentale- en fysieke burn-out heeft effect op de darm. Op zijn beurt kan de darm ook bijdragen aan het ontstaan en/of verergeren van de klachten die hiermee gepaard gaan. In deze studiemiddag werken we deze wederzijdse invloed uit, zodat duidelijk wordt welk effect chronische stress op het milieu en microbioom van de darm heeft, en hoe het milieu en dat zelfde microbioom de bijnier, en hersenen kunnen ondersteunen of juist ondermijnen. We bespreken de werkingsmechanismes, de bioactieve stoffen die hierbij betrokken zijn en uiteraard komen mogelijke interventies aan bod om bij chronische uitputting en overspannenheid niet alleen de bijnieren, maar ook de hersenen en de darm een mooie ondersteuning te bieden.

Kennisniveau:

  • voor deze training is orthomoleculaire basiskennis vereist
  • deze training is op HBO-denkniveau

Na deze training:

  • kent u de fysiologische werkingsmechanismes van chronische en acute stress.
  • (her)kent u het effect van stress gerelateerde hormonen en neurotransmitters op de darm, zoals adrenaline, cortisol.
  • kent u metabolieten en bioactieve stoffen geproduceerd door het darmmicrobioom die effect hebben op de HPA-as en het adrenale system.
  • weet u welke mogelijke interventies van nut kunnen zijn om de darm, het brein en de bijnieren te ondersteunen.

Terugkijken en deelnamecertificaat
Deze training is online terug te kijken via een terugkijklink. De terugkijklink mailen we na de training en blijft 30 dagen beschikbaar. Door het beantwoorden van de controlevragen, die gedurende de training worden gesteld door de docent, en deze terug te koppelen aan info@viteducatief.nl ontvangt u een deelnamecertificaat. U ontvangt het deelnamecertificaat nadat de terugkijklink gesloten is.

Accreditatie in aanvraag bij KTNO .
Accreditatie bij MBOG (3 pnt. waarvan 2 medisch en 1 orthomoleculair) en NWP (2 pnt.).

< Terug