Pepermunt

De plant pepermunt (Mentha ˣ Piperita L.) groeit eigenlijk niet in het wild. Het is vermoedelijk een kruising van aarmunt (Mentha spicata) en watermunt (Mentha aquatica). Van alle muntsoorten heeft pepermunt de meest uitgesproken en zuivere muntgeur. Al in de oudheid was munt populair als therapeutisch en culinair kruid. De oude Grieken gebruikten munt om hun eettafels te reinigen en voegden het toe aan badwater om aan kracht te winnen. De Romeinen adviseerden muntsoorten onder andere als pijnstiller, om de concentratie te verhogen en om de menstruatie te regelen. Daarnaast werd munt toegevoegd aan sauzen om de spijsvertering te bevorderen.
De meest gebruikte delen van de plant zijn de bladeren en de olie. Pepermuntblad bevat circa 2,4% etherische olie. De belangrijkste werkzame bestanddelen van pepermuntolie zijn menthol en esters daarvan, menthone, flavonoïden, bitterstoffen en fenolzuren (o.a. rozemarijnzuur en koffiezuur).

PDS
Er is veel onderzoek waarin een gunstig effect van pepermuntolie bij het prikkelbare darm syndroom (PDS) is vastgesteld. Dit effect wordt toegeschreven aan het vermogen van het pepermunt-bestanddeel menthol om glad spierweefsel in de darmen te ontspannen. In een dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek kregen 65 PDS-patiënten met overheersend diarree zes weken lang driemaal daags pepermuntolie of een placebo. Na zes weken was de buikpijn zeer significant minder in de behandelgroep dan in de placebogroep. Twee weken na het stoppen van de behandeling waren de klachten echter weer toegenomen.
Italiaanse onderzoekers gaven 57 PDS-patiënten, bij wie lactose-intolerantie, coeliakie of bacteriële overgroei syndroom waren uitgesloten, vier weken lang dagelijks 2 enterisch gecoate capsules met pepermuntolie of een placebo. Aan het begin van het onderzoek en na vier en acht weken werd de ernst van een aantal PDS-symptomen vastgesteld en aan de hand daarvan werd een PDS-totaalscore bepaald. Na vier weken waren klachten als buikpijn, opgeblazen gevoel in de buik, diarree, constipatie, pijn bij het ontlasten en hevige aandrang om te ontlasten bij 75% van de patiënten in de behandelgroep met meer dan 50% verminderd. In de placebogroep was dat bij slechts 38% van de patiënten het geval. De PDS-totaalscore was na vier en acht weken significant gedaald bij de patiënten die pepermuntolie hadden gekregen, in de placebogroep was de score niet veranderd ten opzichte van het begin van het onderzoek.
In een Amerikaanse studie met 42 kinderen met PDS resulteerde twee weken suppletie van enterisch gecoate capsules met pepermuntolie in een vermindering van de PDS gerelateerde pijnklachten bij 75% van de kinderen.
Een review uit 2014 omvatte negen studies met in totaal 726 IBS-patiënten. Pepermuntolie in een capsule met een enterische coating bleek duidelijk superieur ten opzichte van placebo wat betreft het verbeteren van PDS-symptomen en het verminderen van buikpijn.

Overige
Pepermuntolie kan ook succesvol worden toegepast als premedicatie bij een colonoscopie. In een Iraans onderzoek kregen 65 patiënten vier uur voordat ze een colonoscopie moesten ondergaan ofwel 0,2 ml pepermuntolie (komt overeen met 187 mg) in een enterisch gecoate capsule, ofwel een placebo.
In de pepermuntolie-groep nam de totale procedure minder tijd in beslag dan in de placebogroep. Ook hadden de patiënten die pepermuntolie hadden gekregen minder darmspasmen en pijn en waren ze meer genegen om nog eens een colonoscopie te ondergaan.
Ten slotte lijkt pepermuntolie, in elk geval in-vitro, ook over anticandida-eigenschappen te beschikken. In een Indiaas onderzoek is het effect van diverse plantenoliën op candida-biofilms onderzocht. Pepermuntolie bleek de biofilms met 74% te kunnen verminderen.

(WD)

Bronnen

  • Verhelst G: Groot handboek geneeskrachtige planten (4e druk); 377-381 Mannavita, 2010. ISBN-13 9789080778467.
  • Peppermint; Natural Medicines website, geraadpleegd 7-2017.
  • Agarwal V, Lal P, Pruthi V: Prevention of Candida albicans biofilm by plant oils; Mycopathologia 165(1):13-19, 2008.
  • Shavakhi A et al.: Premedication with peppermint oil capsules in colonoscopy: a double blind placebo-controlled randomized trial study; Acta Gastro-Enterologica Belgica 75(3):349-353, 2012.
  • Alam MS et al.: Efficacy of Peppermint oil in diarrhea predominant IBS – a double blind randomized placebo – controlled study; Mymensingh Medical Journal 22(1):27-30, 2013.
  • Cappello G et al.: Peppermint oil (Mintoil) in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective double blind placebo-controlled randomized trial; Digestive and Liver Disease 39(6):530-536, 2007.
  • Kline RM et al.: Enteric-coated, pH-dependent peppermint oil capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in children; Journal of Pediatrics 138(1):125-128, 2001.
  • Khanna R, MacDonald JK, Levesque BG: Peppermint oil for the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis; Journal of Clinical Gastroenterology 48(6):505-512, 2014.

 

< Terug