Combinaties van geneesmiddelen en supplementen: welke wel en welke niet?

Data Tijd Locatie Kosten
23-09-21 09.30 - 16.30 Conferentiecentrum Eindhoven, Eindhoven € 62,00
11-10-21 13.00 - 19.30 VitEducatief, Den Haag € 62,00 ex BTW

Praktijktraining
Combinaties van geneesmiddelen en supplementen: welke wel en welke niet?

Docent: Rinske Pauw

Naar schatting slikt ongeveer de helft van de Nederlanders een voedingssupplement, al dan niet op eigen initiatief. Veel mensen gebruiken daarnaast ook een of meerdere geneesmiddelen. Of beide veilig en verantwoord naast elkaar gebruikt kunnen worden is meestal niet goed uitgezocht of onbekend. Maar er kunnen wel degelijk risico’s kleven aan het combineren van geneesmiddelen en voeding(supplementen). Ze kunnen elkaars werking mogelijk beïnvloeden, waardoor bijvoorbeeld de werking vermindert of meer bijwerkingen optreden. Maar ook kan medicijngebruik een nadelige invloed hebben op de nutriëntenstatus van bepaalde mineralen en vitamines.

Zorgverleners zijn niet altijd op de hoogte van door de patiënt gebruikte combinaties. Het is daarom van belang deze kennis breed te verspreiden en meer bewustwording te creëren over de mogelijke gevaren die aan het combineren vast zitten. Vandaar deze praktijktraining, bestaande uit twee dagdelen.
* Dagdeel 1 - Basisscholing over interacties tussen geneesmiddelen en voeding(supplementen)
In dit deel komen onder meer aandacht voor:
- Data en feiten
- Interactiemechanismen
- Literatuurbronnen waar informatie kan worden opgezocht
- Praktijkvoorbeelden
- Interactieve casuïstiek

* Dagdeel 2 - Interacties van een aantal veelgebruikte voedingssupplementen plus de daarbij behorende werkingsmechanismen

Inclusief maaltijd

Accreditatie bij NWP (4 punten Na/Or) , MBOG (6 algemeen medische sbu's) en KTNO (K12069).

<-- Terug