Studiemiddag Methylatie

Datum Tijd Locatie Kosten
30-06-22 13.30 - 16.30 VitEducatief, Den Haag/ LIVESTREAM € 29,50 ex BTW

Studiemiddag livestream
Methylatie

Docent: Jeroen de Haas

Methylatie of methylering is een van de meest essentiële metabole functies van het lichaam. Het is een enzymafhankelijk proces dat enorm vaak plaatsvindt in elke cel, elke minuut. De kwaliteit van ons leven en onze gezondheid hangt nauw samen met onze capaciteit om te methyleren.
Ons methyleringsvermogen is echter gevoelig voor invloeden van de omgeving en neemt af naarmate we ouder worden. Dit wordt dan ook direct gerelateerd aan allerlei leeftijdsgebonden aandoeningen.

Jeroen de Haas, voor velen van u een ‘oude bekende’, heeft dit thema al beknopt aangeroerd in zijn scholing over autisme. Op verzoek van enkele cursisten belicht hij nu in een halve dag dit hele proces met eventuele interventiemogelijkheden.

Accreditatie bij MBOG (1 sbu medisch en 2 sbu orthomoleculair), NWP en KTNO (K12222).

 

<-- Terug