Studiemiddag Methylatie

Datum Tijd Locatie Kosten
02-12-21 13.30 - 16.30 LIVESTREAM € 17,50 ex BTW

Studiemiddag livestream
Methylatie

Docent: Jeroen de Haas

Methylatie of methylering is een van de meest essentiële metabole functies van het lichaam. Het is een enzymafhankelijk proces dat enorm vaak plaatsvindt in elke cel, elke minuut. De kwaliteit van ons leven en onze gezondheid hangt nauw samen met onze capaciteit om te methyleren.
Ons methyleringsvermogen is echter gevoelig voor invloeden van de omgeving en neemt af naarmate we ouder worden. Dit wordt dan ook direct gerelateerd aan allerlei leeftijdsgebonden aandoeningen.

Jeroen de Haas, voor velen van u een ‘oude bekende’, heeft dit thema al beknopt aangeroerd in zijn scholing over autisme. Op verzoek van enkele cursisten zal hij nu in een halve dag dit hele proces belichten met eventuele interventiemogelijkheden.

Accreditatie in aanvraag bij  KTNO (VBAG, LVNT, VIV, NVST) en NWP.
Accreditatie bij MBOG ( 1 sbu medisch en 2 sbu orthomoleculair).

 

<-- Terug