Psyche en eetgewoonten

Psyche en eetgewoonten

Datum Tijd Locatie Kosten ex BTW
16-04-24 13:30 - 16:30 Online € 45,00
Inschrijving gesloten

 

Nieuw

online studiemiddag

Psyche en eetgewoonten

Docent: Jacqueline Vogelaar

Afvallen. Is dat niet gewoon een kwestie van iets meer bewegen en iets minder eten? Als het echt zo simpel was, zouden we met dit advies, dat al jarenlang wordt gegeven, veel meer succes boeken in de obesitas-epidemie. Overgewicht (of ondergewicht) is een lichamelijk symptoom dat aangeeft dat er iets uit balans is. De onderliggende oorzaak kan heel divers zijn en bij één persoon zelfs uit meerdere factoren bestaan, zowel geestelijk als lichamelijk. We moeten dit probleem dan ook holistisch benaderen: lichaam en geest zijn één, gezondheid is geen kenmerk van slechts één van beiden.
Gewicht wordt vaak gezien als hét probleem waaraan men iets wil doen, maar het gewicht is slechts een symptoom dat vaak ontstaat door een verstoorde relatie met eten, waarbij de onderliggende reden meestal psychisch is en is ontstaan als een coping mechanisme. Een coping mechanisme dat ooit nodig was en heeft gediend. Wanneer we het gewicht bestrijden, betekent dat niet noodzakelijk dat de onderliggende oorzaak, zoals verdriet of de beleving van een trauma, verandert.

Dus de psyche speelt een grote rol. Er wordt gezegd dat 95% van ons gedrag onbewust wordt bepaald. Ook daar is de oplossing niet eenvoudig te vinden. In ons brein hebben we een fysiologisch samenspel van neurotransmitters en hormonen, en we hebben het minder tastbare deel van onze gedachten en emoties, een deel dat samenhangt met het fysiologische deel. Er wordt wel gesteld: al het psychologische is ook biologisch. In deze lezing wil ik met name het gedrags- en gevoelsmatige aspect toelichten. Het proces van eten zonder fysieke honger kan beginnen met een keer doen en ervaren dat het goed voelt, naar een gewoonte, een patroon, soms een conditionering, en uiteindelijk kan dit leiden tot een verslaving. Er is geen snelle oplossing om dit te doorbreken, maar er bestaan wel methoden met bijbehorende tools om emoties en triggers te leren herkennen en deze op een andere manier te kanaliseren. Zo kan men een gezondere relatie met eten (her)krijgen. Dit hoeft zich niet altijd direct te vertalen naar de weegschaal.

Tijdens deze studiemiddag zal Jacqueline Vogelaar dieper ingaan op de invloeden van ons brein, de omgeving en onze fysiologische aanleg op ons eetgedrag. We zullen daarvoor een stappenplan volgen met een model om inzicht te verkrijgen, tools en handvaten uit diverse stromingen zoals mindfulness, EFT (tapping), cognitieve gedragstherapie en hoe deze te integreren in het dagelijks leven.

Kennisniveau

  • therapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches en overige
  • deze training is op HBO-denkniveau

Na deze training:

  • kunt u het eetgedrag van uw cliënt inzichtelijk maken in het hypothesemodel. Daarin kunt u duidelijk zien waar de valkuilen, hulpbronnen, invloeden van heden en verleden meespelen en welke methoden en technieken toegepast zijn of worden en hoe de integratie hiervan verloopt in het dagelijks leven. Van klacht naar doel.
  • kent u het stappenplan voor onbewust eetgedrag en conditioneringen.
  • weet u hoe men van impulsgedrag naar bewust gestuurd gedrag gecoacht kan worden, met behulp van methoden uit de cognitieve gedragstherapie, verslavingszorg en mindfulness.
  • weet u hoe u eetstoornissen kunt herkennen en hoe u daar veilig mee kunt werken.

Terugkijken en deelnamecertificaat
Deze training is online terug te kijken via een terugkijklink. De terugkijklink mailen we na de training en blijft 30 dagen beschikbaar. Door het beantwoorden van de controlevragen, die gedurende de training worden gesteld door de docent, en deze terug te koppelen aan info@viteducatief.nl ontvangt u een deelnamecertificaat.

Accreditatie bij NWP (2 pnt.) en MBOG (3 SBU's med/overig) en KTNO (13223).

< Terug