Parkinson - Fibromyalgie

Parkinson | Fibromyalgie

Datum Tijd Locatie Kosten ex BTW
(inschrijving gesloten)  

 

online 2-in-1 Praktijktraining

Parkinson | Fibromyalgie

Docent: Casper Beukema

In deze 2-in-1 praktijktraining gaan we op zoek naar de ware oorzaken van de ziekte van Parkinson en fibromyalgie. We stellen ons daarbij de volgende vragen:

  • wat is Parkinson en wat verstaan we onder fibromyalgie?
  • hoe werken beide aandoeningen psychologisch, immunologisch, neurologisch en metabool?
  • hoe kunnen we hier een passende oplossing voor bieden, gericht op de oorzaken ervan en niet alleen op de klachten?

Dit resulteert in een helder beeld over hoe deze aandoeningen ontstaan en welke interventies we kunnen toepassen.
Zo blijken leefstijlfactoren als stress, bestrijdingsmiddelen en bepaalde voedselgroepen tot de ziekte van Parkinson te kunnen leiden. Tijdens de praktijktraining gaan we ook nog dieper in op nieuwe bevindingen, zoals het feit dat Parkinson grotendeels een darmziekte is (en fibromyalgie deels ook).

In het tweede deel van deze 2-in-1 praktijktraining staat fibromyalgie centraal. Daarbij wordt aandacht geschonken aan het immuunsysteem dat als strategie tryptofaan rooft en er via het IDO (indoleamine 2,3-dioxygenase)-traject vitamine B3 van maakt. Ook de psychologische en evolutionaire oorzaak van fibromyalgie wordt besproken.
N.B.: De delen kunnen niet afzonderlijk worden gevolgd!

Kennisniveau:

  • voor deze training is geen orthomoleculaire basiskennis vereist
  • deze training is op HBO-denkniveau

Na deze training:

  • kent u de ware oorzaken van Parkinson en Fibromyalgie
  • weet u hoe beide aandoeningen psychologisch, immunologisch, neurologisch en metabool werken
  • begrijpt u wat glycatie is en welke uitingsvormen er te onderscheiden zijn
  • weet u wat de verschillende werkingsmechanismen zijn
  • weet u welke interventiemogelijkheden er voorhanden zijn

Terugkijken en deelnamecertificaat
Deze training is online terug te kijken via een terugkijklink. De terugkijklink mailen we na de training en blijft 30 dagen beschikbaar. Door het beantwoorden van de controlevragen, die gedurende de training worden gesteld door de docent, en deze terug te koppelen aan info@viteducatief.nl ontvangt u een deelnamecertificaat. U ontvangt het deelnamecertificaat nadat de terugkijklink gesloten is.

Accreditatie bij NWP (3 pnt), VVET, NVVM, MBOG (5 orthomoleculair, 2 medisch) en KTNO (10364).

 

< Terug