Parkinson - Fibromyalgie

Parkinson | Fibromyalgie

Datum Tijd Locatie Kosten ex BTW
07-10-22 09:30 - 16:30 ONLINE 47,50

2-in-1 Praktijktraining
Parkinson | Fibromyalgie

Docent: Casper Beukema

In deze 2-in-1 praktijktraining gaan we op zoek naar de ware oorzaken van de ziekte van Parkinson en fibromyalgie. We stellen ons daarbij de volgende vragen:
- Wat is Parkinson en wat verstaan we onder fibromyalgie?
- Hoe werken beide aandoeningen psychologisch, immunologisch, neurologisch en metabool?
- Hoe kunnen we hier een passende oplossing voor bieden, gericht op de oorzaken ervan en niet alleen op de klachten?

Dit resulteert in een helder beeld over hoe deze aandoeningen ontstaan en welke interventies we kunnen toepassen.
Zo blijken leefstijlfactoren als stress, bestrijdingsmiddelen en bepaalde voedselgroepen tot de ziekte van Parkinson te kunnen leiden. Tijdens de praktijktraining gaan we ook nog dieper in op nieuwe bevindingen, zoals het feit dat Parkinson grotendeels een darmziekte is (en fibromyalgie deels ook).
In het tweede deel van deze 2-in-1 praktijktraining staat fibromyalgie centraal. Daarbij wordt aandacht geschonken aan het immuunsysteem dat als strategie tryptofaan rooft en er via het IDO (indoleamine 2,3-dioxygenase)-traject vitamine B3 van maakt. Ook de psychologische en evolutionaire oorzaak van fibromyalgie wordt besproken.

N.B.: De delen kunnen niet afzonderlijk worden gevolgd!

Accreditatie bij NWP (3 pnt), VVET, NVVM, MBOG (4 orthomoleculair, 2 alg. medisch) en KTNO (10364).

Kijk hier voor de laatste ontwikkelingen op accreditatiegebied.

<-- Terug