De oncologische patiënt

De oncologische patiënt -
Voeding en leefstijl tijdens en na
de oncologische behandeling

Data Tijd Locatie Kosten ex BTW
17-11 + 01-12 09.30-16.30 ONLINE € 99,00 Aanmelden niet
meer mogelijk
17-11 + 01-12 09.30-16.30 Verhuurleslocatie Nijmegen € 139,00 Aanmelden niet
meer mogelijk

LET OP: Deze training bestaat uit 2 dagen. Kiest u voor 17 november dan wordt u automatisch ingeschreven voor 1 december.

Tweedaags seminar
De oncologische patiënt - Voeding en leefstijl tijdens en na de oncologische behandeling
Docenten: Erik Schut en Rinske Pauw

Wat kunnen we voor de oncologische patiënt betekenen binnen de complementaire/orthomoleculaire praktijk? Wat kunnen we wel doen, waar moeten we voorzichtig mee zijn en wat moeten we zeker niet doen?
Vaak komen deze patiënten niet met de vraag of we de kanker kunnen behandelen, maar of we ze kunnen ondersteunen om de behandeling zo goed mogelijk door te komen en daarna weer snel fit te worden. Oncologen maken zich zorgen over het gebruik van voedingssupplementen door hun patiënten. Voor een deel is deze zorg volkomen terecht, maar niet alle interventies storen de behandeling en zeker in de rustperiodes kan wat hulp bij herstel welkom zijn. En sommige interventies lijken het effect van chemo en bestraling juist te ondersteunen.
Na de behandeling kunnen we zeker een rol spelen bij het herstel. Daarbij is het voorkomen/verminderen van de vaak chronische restklachten die de kwaliteit van leven van de ex-oncologische patiënt beïnvloeden het doel.

Tijdens dit tweedaagse seminar komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De gangbare reguliere visie op het ontstaan van kanker (het mutatiemodel)
  • Enkele wetenschappelijk onderbouwde alternatieve visies (het metabole model)
  • Risicofactoren bij het ontstaan van kanker
  • Gezondheid en ziekte binnen de kPNI en Functional Medicine
  • De reguliere behandeling, onderliggende werkingsmechanismen en indicaties/contra-indicaties voor complementaire interventies
  • Complementaire interventies die de behandeling kunnen ondersteunen, het herstel tussen de behandelperioden bevorderen en mogelijk de kans op recidieven verkleinen
  • Aandacht voor het fenomeen Chemobrein en andere problemen na de behandeling
  • Interacties tussen reguliere medicatie en voeding/voedingssupplementen

Tijdens dit seminar wordt uitdrukkelijk niet ingegaan op de behandeling van kanker; de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de behandelend oncoloog. Wel leert u wat u wel kunt en wat u zeker niet mag doen om uw patiënt te ondersteunen tijdens en na de reguliere behandeling. Docente Rinske Pauw is apotheker en orthomoleculair therapeut en als geen ander op de hoogte van de interacties tussen medicatie en voedingsstoffen. Samen met acupunctuur- en kPNI-therapeut Erik Schut zal zij dit precaire onderwerp gedegen en met de grootse zorgvuldigheid behandelen.

Inclusief lunch (indien op locatie)

Accreditatie bij KTNO (K11215), NVVM, NWP, CAT, LVNT en MBOG (12 SBU alg. medisch, 12 SBU orthomoleculair).

Kijk hier voor de laatste ontwikkelingen op accreditatiegebied.

<-- Terug